Giften en donaties

Om ook in de toekomst professioneel theater in Zeewolde te kunnen bieden en de toegangsprijzen laag te houden, krijgt de stichting subsidie van Stichting PUUR Zeewolde. Daarnaast zijn giften van u, zowel privé als zakelijk, van harte welkom. Vanaf slechts € 10 is het mogelijk een gift te doen.

 

Stichting ZeewoldeLIVE heeft de status van Culturele ANBI. Dat de Stichting Zeewolde LIVE een Culturele ANBI is, kunt u nagaan met het programma ANBI opzoekenEén van de voorwaarden waaraan de stichting moet voldoen is de publicatieplicht.

 

Dit biedt u het voordeel dat u giften kunt aftrekken in de aangifte van de inkomstenbelasting. Omdat de stichting een Culturele ANBI is, krijgt u hiervoor extra aftrek. Wanneer u uw aftrek berekent, mag u de gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van € 1.250.

Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift, of beide. Voor gewone giften geldt wel het drempelbedrag en het maximum. De verhoging die u krijgt voor de gift telt niet mee voor de berekening van uw maximum voor gewone giften.

 

Hoeveel aftrek u krijgt voor uw giften hangt af van het soort gift dat u doet.

U doet een periodieke gift

Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

U hebt een periodieke gift als:

  • de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
    Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag te betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken.
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de stichting Zeewolde LIVE
  • de gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw broer of uw partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of u de uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.

U mag een periodieke gift aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt de periodieke gift laten vastleggen met een schriftelijke overeenkomst. Als u hiervan gebruik wilt maken, vult u deze overeenkomst in en stuurt u deze naar de stichting. Bij voorkeur mailt u het document. De stichting vult de overeenkomst aan met haar gegevens en stuurt één exemplaar naar u terug.
  • De stichting levert u geen tegenprestatie voor de gift.

 

U doet een gewone gift

Voldoet uw gift niet aan de voorwaarden die hierboven genoemd zijn? Bijvoorbeeld omdat u eenmalig een gift doet? Dan doet u een gewone gift. Ook hiervoor gelden specifieke voorwaarden om de gift af te mogen trekken in uw aangifte.

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

  • U doet de gift vrijwillig, en niet omdat u ertoe verplicht bent.
  • De stichting levert geen tegenprestatie voor de giften.
  • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de gift hebt gedaan.

 

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum.

Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.


Bovenstaande tekst is gebaseerd op de toelichting van de Belastingdienst.