ANBI-gegevens van Stichting Zeewolde LIVE

Naam van de instelling
      Stichting Zeewolde LIVE
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer

      8591.54.117
Contactgegevens van de instelling

      Eekhoornbos 10

      3892 WS Zeewolde

      www.zeewoldelive.nl

      info@zeewoldelive.nl

Doelstelling

      Zeewolde LIVE verbreedt het culturele aanbod van professionele podiumkunsten (theater) aan de inwoners van en bezoekers aan Zeewolde.
Beleidsplan

      Actueel beleidsplan
Bestuurders

      Voorzitter                    Jakob de Vries

      Secretaris                     Marja Appel

      Penningmeester       Wim van Essen
Beloningsbeleid
      De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch
      onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de
      instelling gemaakte kosten wordt niet als bezoldiging aangemerkt. Deze
      vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

  Jaarverslag 2020-2021
Financiële verantwoording

    Financiële verantwoording